Khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cái nôi đào tạo kỹ sư cơ, điện cho đất nước

Hiện nay Khoa có 4 hệ đào tạo:cao đẳng, đại học,thạc sỹ, –tiến sỹ. Hệ đào tạo đại học với 3 ngành và 8 chuyên ngành đạo tạo khác nhau gồm:

– Ngành Kỹ thuật cơ khí, với 4 chuyên ngành: Cơ khí thực phẩm; Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí động lực,  Cơ khí nông nghiệp.

– Ngành Kỹ thuật điện, điện tử với 2 chuyên ngành: Hệ thống điện, Tự động hóa.

– Ngành Công thôn với 2 chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng cơ sở, Công trình.

Hệ đào tạo cao đẳng có 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí ; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

Các ngành đào tạo của khoa đều là những ngành rất cần thiết trong công cuộc hội nhập và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp hiện nay.

Cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Khoa cũng ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Trong năm học 2015-2016 số lượng sinh viên báo cáo khóa luận tốt nghiệp là 187 sinh viên, số lượng sinh viên được học bổng là 209 em, ngoài ra sinh viên còn có cơ hội nhận các học bổng như Học bổng Đạm Cà Mau; Học bổng Nguyễn Trường Tộ; Học bổng Kitano….

Song song với việc học tập, nghiên cứu lý thuyết, sinh viên và học viên khoa Cơ – Điện cũng được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tham gia nghiên cứu khoa học, thực hành thực tập tại các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành. Mặt khác để nâng cao năng lực chuyên môn, kiến thức thực tế, trong các đợt thực tập tốt nghiệp, thực tập nghề nghiệp, kiến tập… sinh viên và học viên cũng được trực tiếp tham gia sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mà Khoa có sự liên kết, hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Điển hình là công ty AHE Vietnam; Viện phát triển công nghệ Cơ Điện Học viện Nông nghiệp Việt Nam, xí nghiệp xe bus Thăng Long; Công ty cổ phần công nghệ HAP; Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam… Nhiều sinh viên sau khi thực tập đã được doanh nghiệp đặt hàng tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Chọn một chuyên ngành, chọn một công việc và chọn một đam mê học tập tại khoa Cơ- Điện chắc chắn là một sự lựa chọn thông minh. Bạn sẽ được học những chuyên ngành, những ngành nghề chưa bao giờ lỗi thời tại nơi có môi trường đào tạo năng động với cơ hội học tập và thành đạt lớn. Những kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm được trang bị trong quá trình đào tạo sẽ là động lực và bệ đỡ để các kỹ sư khoa Cơ – Điện chắp cánh cho ước mơ thành công.