Lần đầu tiên có học bổng hỗ trợ đào tạo nhân lực cho miền núi

Lần đầu tiên Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành 920 suất học bổng cho học sinh THPT thuộc 8 tỉnh miền núi phía Bắc.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong giờ thực nghiệm.
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong giờ thực nghiệm.

Năm học 2023 – 2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam áp dụng Chương trình học bổng hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc (Mỗi tỉnh tối đa 115 suất).

Theo đó, học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn 8 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu và Điện Biên – nếu xét tuyển và nhập học vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ được nhận nhiều suất học bổng.

Trong đó, 5 suất học bổng toàn phần, 10 suất học bổng bán phần, 50 suất học bổng khởi nghiệp và 50 suất học bổng kỹ năng mềm.

Học sinh có kết quả học tập bậc THPT đạt từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt; có nguyện vọng trở về quê hương công tác, cống hiến sau khi tốt nghiệp đại học (cam kết bằng văn bản) sẽ đủ điều kiện nhận học bổng.

Học sinh đủ điều kiện nhận học bổng toàn phần của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ưu tiên xét tuyển vào đại học, ưu tiên xét chọn vào các chương trình tiên tiến. Sau khi tốt nghiệp đại học, các em được ưu tiên xét tuyển vào các bậc học cao hơn và được ưu tiên bố trí công việc tại địa phương (theo tiêu chí của tỉnh).

Chương trình học bổng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Lưu ý, sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận học bổng toàn phần của Chương trình học bổng không về công tác tại một trong số 8 tỉnh miền núi phía Bắc nêu trên sẽ phải hoàn trả cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam tối thiểu 50% tổng kinh phí nhận được từ Chương trình học bổng này.