Ngành Kỹ thuật cơ khí theo định hướng nghề nghiệp (POHE)

Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) tập trung vào việc đào tạo sinh viên có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Chương trình POHE ngành kỹ thuật cơ khí có tính ứng dụng cao, gắn liền với thực tiễn. Sinh viên được làm quen với thực tiễn và hoạt động nghề nghiệp của họ ngay trong quá trình học đại học, học đi đôi với hành. Bên cạnh đó, đại diện các nhà tuyển dụng lao động được mời hợp tác, tham gia vào quá trình đào tạo.

Chương trình POHE ngành kỹ thuật cơ khí

Với mục tiêu đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp, có khả năng làm được việc ngay trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chất lượng của chương trình đáp ứng các yêu cầu của ngành theo quy định của nền giáo dục đại học quốc gia và thực tiễn nghề nghiệp; đáp ứng các tiêu chuẩn chung và được quốc tế công nhận bằng đại học.

Chương trình POHE ngành kỹ thuật cơ khí dựa trên hồ sơ năng lực nghề nghiệp, được phát triển cùng với công giới, có tham khảo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Năng lực là “khả năng vận dụng hài hòa kiến thức, kỹ năng và thái độ trong hoạt động nghề nghiệp”. Hồ sơ năng lực được chuyển đổi thành một quá trình sư phạm chứa đựng các hoạt động dạy và học trợ giúp sinh viên đạt được các mục tiêu học tập dự kiến. Chương trình POHE phản ánh cách tiếp cận tích hợp, trong đó kiến thức lý thuyết kết hợp với thực hành và đào tạo các kỹ năng mềm, tập trung vào thực hành nghề nghiệp của sinh viên. Bên cạnh việc đánh giá kiến thức lý thuyết truyền thống, đánh giá sinh viên còn có cả các hợp phần thực hành liên quan đến công giới. Đó là đánh giá khả năng của sinh viên trong thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng trong việc sử dụng các thiết bị đặc biệt (ví dụ, các kỹ năng sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị mô phỏng, v.v).  

Sinh viên: Sinh viên POHE ngành kỹ thuật cơ khí thể hiện các phẩm chất cần thiết của giáo dục đại học. Các mục tiêu học tập định hướng thực hành trong chương trình POHE rèn luyện sinh viên kỹ năng học theo nhóm, cùng thực hiện các đồ án nhóm, tự học, thực hành độc lập, tự sắp xếp công việc và làm các bài tập. Vì vậy sinh viên được hỗ trợ để phát triển phong cách học tập đặc trưng “học thông qua làm việc”.

Giảng viên: Bên cạnh đáp ứng các yêu cầu về công tác giảng dạy theo quy định, các giảng viên chương trình POHE là những người có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp. Đội ngũ giảng viên có kiến thức đầy đủ và thời sự về nghề nghiệp. Đội ngũ giảng viên có khả năng dẫn dắt, đặc biệt ứng dụng tri thức và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thuộc ngành đào tạo. Đội ngũ giảng viên có khả năng thực hiện các phương thức dạy học kích thích được tính chủ động học tập của sinh viên, các phương thức đánh giá lý thuyết và thực hành tích hợp.

Cơ sở vật chất: Chương trình POHE ngành kỹ thuật cơ khí được trang bị cơ sở vật chất và những trang thiết bị đặc thù để tổ chức và đào tạo thực hành nhằm mô phỏng các tình huống trong thực tiễn nghề nghiệp. Chương trình POHE được ưu tiên đáp ứng các trang thiết bị phục vụ thực hành, các phòng thí nghiệm rèn luyện kỹ năng mô phỏng thực tế nghề nghiệp, phòng máy tính và thỏa thuận với các công ty về việc sử dụng các trang thiết bị hoặc máy móc của công giới khi cần thiết.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình POHE ngành kỹ thuật cơ khí được cấp bằng kỹ sư chính quy do Học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp và có thể làm việc tại:

– Kỹ sư cơ khí làm việc trong các nhà máy, phân xưởng thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị bảo quản và chế biến thực phẩm;

– Kỹ sư cơ khí làm công việc sửa chữa, bảo trì, vận hành dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị trong các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm;

– Kỹ sư cơ khí làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh và chuyển giao quy trình công nghệ và thiết bị máy móc chế biến thực phẩm; tư vấn, thiết kế và thi công nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền máy móc, thiết bị thực phẩm.

– Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các viện và trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

– Kỹ sư cơ khí làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước.