Tập huấn nghiệp vụ Công Đoàn

Tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, trong cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác là một thành phần quan trọng để giám sát, đảm bảo thực thi quyền lợi của người lao động trong tổ chức đó. Chính vì thế, nhằm bồi dưỡng nền tảng của tổ chức Công đoàn, ngày 13-14/4/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn lần thứ I nhiệm kỳ 2018-2020. Tại Hội nghị, các cán bộ công đoàn được nghe ông Phan Văn Sơn – Giảng viên chính, Khoa Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn trình bày về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở. Thông qua Hội nghị, cán bộ Công đoàn Khoa Cơ – Điện đã nắm vững được nền tảng của tổ chức Công đoàn – nơi tương tác trực tiếp với người lao động, nơi quyết định hiệu quả hoạt động của cả hệ thống công đoàn Khoa. Bên cạnh đó, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, viên chức của Khoa; đồng thời tham gia quản lý đoàn viên, tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Cuối đợt tập huấn, các cán bộ Công đoàn Khoa đã được tham gia thực tập phương pháp tổ chức hoạt động tập thể, kỹ năng thực hành và giao lưu với BCH Công đoàn Học viện, các BCH Công Đoàn bộ phận và BCH Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tại bản làng Thái Hải nằm giữa Thành phố Thái Nguyên. Nơi đây gìn giữ hơn 30 ngôi nhà sàn có tuổi đời hơn 100 năm là một di sản vật thể và phi vật thể của người Tày-  Nùng. Qua đợt tập huấn, các cán bộ Công đoàn Khoa và các cán bộ Công đoàn bộ phận gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ nhiệm vụ, gắn kết để tạo nên một tập thể mạnh, tiếp tục làm tốt công tác Công đoàn cơ sở.

Một số hình ảnh: