Tuyển lao động hợp đồng làm giảng viên tại bộ môn Động lực

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 08/TB-CĐ

                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             _________________

                                  Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

———————————–

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm giảng viên tại khoa Cơ – Điện. Cụ thể như sau:

  – Vị trí: Giảng viên

  – Số lượng: 01 (Bộ môn Động lực)

  – Địa điểm làm việc: Bộ môn Bộ môn Động lực, Khoa Cơ – Điện.

I.     Yêu cầu chung:

1.     Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

2.     Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3.     Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

4.     Có đơn đăng ký dự tuyển.

5.     Có lý lịch rõ ràng.

6.     Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

7.     Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

8.     Quy định thêm đối với người đăng ký dự tuyển chức danh giảng viên:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) của các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển có ngành/chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực cần tuyển, đạt loại khá trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất); số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn); môn dự tuyển và môn học yêu cầu phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất).

Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng của QS World University Rangkings (http://www.topuniversities.com) hoặc The World University Rangkings (http://www.timeshighereducation.co.uk) thì được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Thạc sĩ (nếu khác với ngành/chuyên ngành của bằng tốt nghiệp đại học).

b) Có ít nhất 02 năm học bậc phổ thông trung học (PTTH) tại các trường công lập đạt loại khá trở lên, không lưu ban; hoặc có điểm thi đại học lần đầu đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL Quốc tế từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp đại học thủ khoa.

Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng nói trên, có ngành/chuyên ngành phù hợp, có số môn học đạt loại khá trở lên chiếm ít nhất 50% trong tổng số môn học, chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) tại các trường đại học công lập và có ít nhất 01 năm học bậc PTTH đạt loại khá trở lên.

c) Về hình thức: không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

d) Người dự tuyển lần sau phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

– Có bằng cấp cao hơn lần thi trước;

– Hoặc có đủ điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) (không áp dụng đối với người dự thi vào làm giảng viên ngoại ngữ) và kết quả các môn thi lần trước đạt từ 50 điểm trở lên;

– Hoặc có kết quả của các môn thi lần trước đạt từ 70 điểm trở lên;

– Hoặc có điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ lần thi trước đạt từ 85 điểm trở lên.

9.     Ngoài các quy định từ Mục 1 đến Mục 7 8 và Điểm c) Mục 8 phần này thì người đăng ký dự tuyển chức danh giảng viên có bằng tiến sĩ:

a) Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với các văn bằng trước đó).

b) Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức.

II. Yêu cầu riêng.

1. Có bằng đại học tốt nghiệp trong và ngoài nước từ loại khá ngành/chuyên ngành: Cơ khí động lực, Công nghệ kỹ thuật ô tô. Điểm các học phần Điện, điện tử ô tô đạt từ loại khá trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước ngành/chuyên ngành: Cơ khí động lực, Công nghệ kỹ thuật ô tô. Đối với ứng viên có bằng Thạc sỹ áp dụng hình thức tuyển hợp đồng lao động. Ứng viên có bằng Tiến sĩ áp dụng hình thức tuyển dụng viên chức.

3. Có chứng chỉ Tin học IC3 hoặc tương đương.

4. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương.

5. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Ưu tiên:

– Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên hoặc tương đương còn thời hạn;

– Đã hoàn thành hoặc đang theo học chương trình tiến sĩ đúng chuyên ngành tuyển dụng;

– Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

– Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng trên 1 năm.

III. Hồ sơ dự tuyển

1.     Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

2.     Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3.     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4.     Lý lịch khoa học.

5.     Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6.     02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6

7.     Bản sao học bạ phổ thông trung học.

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: 

1.     Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 14/3/2020.

2.     Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 201,  Văn phòng khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

3.     Chuyên viên: Bùi Thị Lan Hương – Trợ lý tổ chức, Điện thoại: 024 62617699/ 0973291613./.

Nơi nhận:

– Ban TCCB;

– Tổ thư ký (đăng Website);

– Lưu CĐ, LH (03).

                                               TL. GIÁM ĐỐC

                                                TRƯỞNG KHOA CƠ – ĐIỆN

< Đã ký>

                                        Lê Minh Lư