Xây dựng hệ thống điều khiển cho máy sấy phun công suất 2 lít/giờ dùng trong chế biến thực phẩm

Đề tài cấp cơ sở: “Xây dựng hệ thống điều khiển cho máy sấy phun công suất 2 lít/giờ dùng trong chế biến thực phẩm” được nhóm nghiên cứu thực hiện năm 2022 đã xây dựng thành công hệ thống điều khiển cho máy sấy phun công suất 2 lít/giờ thuộc Phòng thực hành chế biến rau quả, Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hệ thống có thể lựa chọn điều khiển tự động nhiệt độ khí sấy đầu vào (đo ở đường ống dẫn khí vào buồng sấy) hoặc điều khiển nhiệt độ khí sấy đầu ra (đo ở đường ống thoát khí). Lưu lượng khí sấy cũng có thể điều khiển dễ dàng, thuận tiện bằng cách sử dụng biến tần điều khiển tốc độ của quạt hút.

Bộ phận gia nhiệt sử dụng 04 thanh điện trở sấy khô chữ U, công suất 2kW/thanh. Công suất gia nhiệt có thể điều chỉnh liên tục nhờ điều chỉnh liên tục điện áp cung cấp, bằng cách thay đổi góc mở của van bán dẫn thyristor trong bộ điều chỉnh nguồn TPR-2G 35L. Cảm biến nhiệt độ PT100 được dùng để đo nhiệt độ khí sấy đầu vào/đầu ra.


Để điều khiển nhiệt độ đầu vào/đầu ra, hệ thống sử dụng bộ điều khiển nhiệt TK4S-T4CN (hãng Autonics, Hàn Quốc) và AX4-3A (hãng Hanyoung, Hàn Quốc) với phương thức điều khiển PID, trong đó TK4S-T4CN có đầu ra có thể truyền thông RS485 nhằm mục tiêu ghi dữ liệu nhiệt độ theo thời gian thực. Thông số của bộ điều khiển PID được xác định dựa vào thực nghiệm, được hiệu chỉnh dựa trên phương pháp “thử và sai”.

Để có thể ghi dữ liệu nhiệt độ trong quá trình khảo nghiệm, phần mềm DAQ-Master được sử dụng. Dữ liệu thực nghiệm (nhiệt độ khí sấy đầu vào/đầu ra, tín hiệu điều khiển) được thu thập dễ dàng theo thời gian thực, kết quả có thể hiển thị trực quan dạng biểu đồ hoặc lưu dưới dạng tệp * .rtf, * .txt, * .html hoặc * .csv, phục vụ cho phát triển các thuật toán điều khiển sau này. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, hệ thống với thông số bộ điều khiển PID xác định được có thể nhanh chóng đạt đến giá trị đặt của nhiệt độ khí sấy đầu vào (150oC) với sai số trong phạm vi ±2%, còn đối với điều khiển nhiệt độ đầu ra (giá trị đặt 40oC), sai số trong khoảng ±5%, cả khi máy sấy được khảo nghiệm với dịch sấy là nước. 

 
 
TS. Nguyễn Thị Hiên – Khoa Cơ – Điện