Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đảng viên năm 2018 của Chi bộ sinh viên

Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2018, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chi bộ sinh viên khoa Cơ – Điện long trọng tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đảng viên năm 2018.

 Tới dự Hội nghị có đông đủ các đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Mở đầu buổi lễ, đồng chí Dương Thành Huân – Bí thư Chi bộ đã tuyên bố lý do và phát biểu trước Hội nghị. Chi bộ đã bầu ra thư kí Hội nghị và các thành viên ban kiểm phiếu. Dưới sự điều hành của đồng chí Dương Thành Huân Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lí và kiểm điểm tập thể chi bộ. Lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và ngược lại để hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Chi bộ tiến hành kiểm điểm từng cá nhân, các đồng chí trong Chi bộ lần lượt đọc bản kiểm điểm cá nhân. Sau mỗi bản kiểm điểm, Chi bộ có đóng góp, nhận xét đối với cá nhân. Tiếp đó Chi bộ đánh giá xếp loại lần lượt chất lượng từng đảng viên, chất lượng Chi bộ theo hình thức biểu quyết.

Trong năm qua Chi bộ luôn chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị tới từng đảng viên trong Chi bộ tại các buổi sinh hoạt thường kỳ. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mực, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất. Đảng viên trong Chi bộ đồng thuận, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tập thể Chi bộ sinh viên

Thực hiện công tác phát triển đảng viên, năm 2018 Chi bộ đã kết nạp được 06 đảng viên là sinh viên khoa Cơ – Điện.Đến nay tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ là 20 người, trong đó có 8 đảng viên chính thức và 12 đảng viên dự bị. Sau qua trình khẩn trương, làm việc nghiêm túc thì hội nghị đã hoàn thành với các kết quá như sau: Có 02 đồng chí chưa được đánh giá vì lý do chưa đủ thời gian 6 tháng, 02 đồng chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc và 15 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Đối chiếu với quy định, Hội nghị chi bộ đã tiến hành thảo luận và nhất trí giới thiệu 02 đảng viên để Đảng ủy Học viện tặng Giấy khen đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2018 đó là  đồng chí Dương Thành Huân – Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Hoài Mai Anh – Đảng viên. Đồng thời đề cử xét khen thưởng cho đồng chí Dương Thành Huân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền lên Đảng ủy. Căn cứ hướng dẫn và quy định của cấp ủy cấp trên, chi ủy Chi bộ đã họp và bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy Học viện xếp loạiChi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ với số phiếu biểu quyết là 08/08 (đạt 100%).Chi ủy chi bộ tự chấm điểm chi bộ đạt 87/100 điểm.

Bên cạnh đó Chi bộ cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém đó. Song song đó là những giải pháp cụ thể tới từng đảng viên để xây dựng Chi bộ trong sạch và vững mạnh. Các hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra ở nhiệm kì trước đã và đang được các Đảng viên trong chi bộ nghiêm túc thực hiện và dần được khắc phục.

 Phương hướng trong năm 2019,Chi bộ sẽ tiếp tục giao các công việc cụ thể cho từng đồng chí trong Chi bộ để tạo sự chủ động, sáng tạo trong thời gian tiếp theo. Luôn thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong việc thực hiện các chức trách nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hình thức chia sẻ việc học tập theo tấm gương đạo đức của Bác nhiều hơn. Chi bộ đề ra chỉ tiêu giúp đỡ hơn 20 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng. Làm tốt công tác phát triển đảng, kết nạp từ 3 đến 5 đảng viên là sinh viên. Phấn đấu 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 2 đến 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phiên họp bắt đầu lúc 17h30 và kết thúc 20h30 cùng ngày với sự đồng thuận cao, trên tinh thần này, năm 2019 hứa hẹn sẽ là một năm tiếp tục thành công của Chi bộ sinh viên khoa Cơ – Điện.