Ngày hội hiến máu: “Vạn trái tim, một tấm lòng”

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, ngày 01 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chỉ đạo Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu tổ chức Ngày hội “Nông nghiệp – Một trái tim hồng” với chủ đề “vạn trái tim, một tấm lòng”.

Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, từ tháng 3 năm 2018, Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của hiến máu nhân đạo, quyền lợi của người tham gia hiến máu… thông qua các hình thức như: pano, tờ rơi, băng zôn, facebook, giới thiệu trực tiếp tại lớp học…

Thấm nhuần ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu nhân đạo, hơn 700 sinh viên Học viện đã tham gia hiến máu, thu được 774 đơn vị máu. Tham gia Ngày hội, ngoài việc được bồi dưỡng và chăm sóc theo các quy định của pháp luật, sinh viên còn được xét nghiệm máu miễn phí và được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. 

Chương trình “Hiến máu đôi – đôi bạn làm việc tốt”

Sinh viên Vnua nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người

Ngày hội hiến máu “Nông nghiệp một trái tim hồng” đã thành công tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống “thương người như thể thương thân” “lá lành đùm lá rách” vốn là đạo lý tốt đẹp ngàn đời nay của dân tộc. Thành công của Ngày hội thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Học viện trong việc thực hiện chủ đề Tháng Thanh niên “Cho đi là hạnh phúc”.