Khảo sát nhu cầu làm việc của sinh viên phục vụ tổ chức ngày hội việc làm online

Thời gian vừa qua, do tác động của dịch bệnh Covid, chương trình Ngày hội việc làm của Học viện định kỳ tổ chức hằng năm không thể diễn ra như dự kiến.
Để công tác hỗ trợ người học có nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp được thực hiện hiệu quả, căn cứ vào chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện về một Chương trình Ngày hội việc làm tổ chức Trực tuyến (Online),Trung tâm Quan hệ công chúng & Hỗ trợ sinh viên thông báo các sinh viên có thể đăng ký nhu cầu tìm việc qua link khảo sát dưới đây.: Link Phiếu khảo sát: https://forms.gle/D7k3ZHKzpcweZdnq5
Dựa vào số lượng sinh viên đăng ký, Trung tâm sẽ tổng hợp và báo cáo Ban Giám đốc để lập kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm Online.