Thông báo khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên trong Khoa theo năm học 2021-2022.

Trải qua 4 đợt đại dịch Covid-19 bùng phát, các em sinh viên ít nhiều bị hạn chế đi thực tế thực hành, thực tập bên ngoài.
Được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía doanh nghiệp với các em sinh viên.
BCN Khoa thông báo tới các em sinh viên trong Khoa có nguyện vọng trải nghiệm bản thân, nâng cao kiến thức, có thêm thu nhập. Thời gian linh động (Địa điểm trải nghiệm tại các khu công nghiệp bắc ninh).
( Sau khi các em kết thúc thời gian thực hành, trải nghiệm có thêm kiến thức, tày nghề. Nguyện vọng mong muốn gắn bó ở lại với doanh nghiệp sẽ được doanh nghiệp nhận làm chính thức vào các vị trí tương ứng với ngành mà các em học sau khi tốt nghiệp).
Link đăng ký: https://forms.gle/peLbvbMPCSpbLrwh6
Sau khi khảo sát nhu cầu của các em có nguyện vọng đi thực hành nâng cao tay nghề. BCN Khoa sẽ dựa vào số lượng các em đăng ký, tổ chức đi theo từng đợt cho phù hợp với thời gian học của các em.
Thời gian khảo sát đến hết ngày 31/10/2021.
Điện thoại: 0345.196.788 – 0849.980.388
Thầy Lế Văn Quân Trợ Lý đào tạo Khoa.
Trân trọng,