Bản tin seminar của nhóm nghiên cứu mạnh Máy và thiết bị nông nghiệp

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại Phòng Chuyên đề, khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhóm nghiên cứu mạnh Máy và thiết bị nông nghiệp đã mời chuyên gia TS. Nguyễn Xuân Hảo trình bày seminar với chủ đề “Máy chế biến thức ăn nuôi giun từ chất thải hữu cơ” với sự tham dự của các thành viên trong nhóm nghiên cứu mạnh Máy và thiết bị Nông nghiệp, các giảng viên và sinh viên trong khoa.
 Báo cáo của TS. Nguyễn Xuân Hảo đã đề cập các nội dung tổng quan về các loại máy chế biến thức ăn nuôi giun hiện nay, quy trình chế biến thức ăn nuôi giun và các yêu cầu đối với thức ăn nuôi giun chế biến từ chất thải hữu cơ. Từ đó, lựa chọn nguyên lý làm việc cho máy chế biến thức ăn nuôi giun. Hiện máy đã được cấp bằng sáng chế và cho thấy máy có thể kết hợp được ba công đoạn riêng biệt là cắt/nghiền, trộn, sấy trên cùng một máy, tiết kiện được nhân công vận hành máy và thời gian, nhiệt năng sấy. Đặc biệt giảm đáng kể vật liệu chế tạo máy so với chế tạo ba máy riêng biệt, giảm diện tích chiếm chỗ của dây chuyền sản xuất, có thể cắt/nghiền và sấy được các chất thải hữu cơ có độ ẩm và kích thước khác nhau, đáp ứng được mục tiêu đặt ra và đảm bảo yêu cầu công nghệ của thức ăn nuôi giun, góp phần xử lý chất thải hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

TS. Nguyễn Xuân Hảo trình bày báo cáo

Sau khi nghe chuyên gia trình bày nội dung báo cáo, các thầy cô và sinh viên tham dự seminar đã thảo luận, trao đổi với tác giả để sáng tỏ thêm các vấn đề nghiên cứu.