Bản tin Seminar thứ tuần 52 năm 2018

Chiều ngày 24/12 tại Khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra seminar của các tác giả ThS. Đào Xuân Tiến, ThS. Nguyễn Thị Duyên và ThS. Phạm Việt Sơn.

 Chuyên đề đầu tiên mang tên “Công nghệ SPV trong xu hướng phát triển điện mặt trời” của ThS. Đào Xuân Tiến. Với tốc độ sử dụng năng lượng của con người hiện nay, các nguồn nhiên liệu tự nhiên truyền thống đang dần cạn kiệt. Vì vậy việc nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng mới có khả năng tái tạo như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt hay năng lượng sinh khối là một nhu cầu tất yếu. Do sự quan tâm đang ngày càng nhiều và cấp thiết về vấm đề này, ở seminar này, chủ đề về năng lượng nhân tạo tiếp tục được khai thác. Trong seminar, tác giả đã so sánh những điểm khác nhau, những thuận lợi và khó khăn của truyền tải điện một chiều HVDC với HVAC; Các sơ đồ công nghệ của truyền tải điện một chiều và xu thế phát triển của công nghệ truyền tải điện một chiều ở Việt Nam và trên thế giới.

ThS. Đào Xuân Tiến trình bày trong buổi Sermina

Chủ đề thứ 2 của seminar “Nghiên cứu tổng quan về hệ thống bảo vệ máy phát điện trong nhà máy điện” được trình bày bởi ThS. Nguyễn Thị Duyên. Chuyên đề đã trình bày về nguyên nhân gây ra hỏng hóc và những hư hỏng xảy ra trong máy điện; nghiên cứu và lựa chọn phương thức bảo vệ thích hợp cho một số loại máy phát điện thông dụng; Ngoài ra, chuyên đề còn thảo luận về một số loại rơle số hiện nay đang sử dụng rộng rãi để bảo vệ máy phát điện trong các nhà máy điện.

ThS. Nguyễn Thị Duyên trình bày trong buổi Sermina

Tiếp nối seminar, ThS. Phạm Việt Sơn trình bày về chủ đề “Sự khác biệt giữa vi xử lý và vi điều khiển”. Chủ đề giới thiệu sự phân chia giữa dòng vi xử lý đa năng, đa nhiệm và vi điều khiển: vi xử lý hướng điều khiển; vi xử lý đa năng: là vi xử lý với bộ vi xử lý là trung tâm còn vi điều khiển là one chip compurter; Sự khác biệt này dẫn đến sự khác biệt về phần cứng, phần mềm và lập trình…

ThS. Phạm Việt Sơn trình bày trong buổi Sermina

Những nội dung được giới thiệu thảo luận của cả 3 chuyên đề được các cán bộ giảng viên, sinh viên chuyên ngành quan tâm và hưởng ứng. Nhiều câu hỏi thảo luận về vấn đề hệ thống bảo vệ rơle cho máy phát điện trong nhà máy điện, những vấn đề nghiên cứu của truyền tải điện một chiều và sự khác biệt giữa vi xử lý- vi điều khiển đã được nêu lên và thảo luận. Thông qua những trao đổi chuyên môn, một số vấn đề được gợi mở để cán bộ giảng viên, sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu mở rộng về các lĩnh vực được báo cáo trong buổi seminar này.