Bản tin Seminar tuần 10/2018

Chiều ngày 05/03 tại Hội trường B, hai tác giả TS. Nguyễn Quang Huy và ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã trình bày 02 chủ đề: “Phương pháp mới điều khiển đối tượng có pha không cực tiểu dựa trên dữ liệu từ thực nghiệm” và “Nghiên cứu về biogas”.  

Nội dung phần trình bày “Nghiên cứu về biogas” của ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã  đặt ra vấn đề khá thực tế và khả thi với đời sống hằng ngày. Ngày nay, hầu hết các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người đều dựa trên các máy móc và cơ bản chính là điện năng. Lượng tiêu thụ năng lượng toàn cầu đã tăng đáng kể trong 10 năm trở lại đây, nó cũng trở nên ngày càng tốn kém cho nền kinh tế và môi trường. Trong bối cảnh môi trường đang bị ô nhiễm, khí sinh học có thể đóng một vai trò quan trọng khi nói đến việc bảo vệ hành tinh của chúng ta. Nhiều quốc gia đang huy động và phấn đấu để tìm ra cách tốt nhất để giảm việc sử dụng các nhiên liệu hoá thạch xấu cho môi trường và sức khoẻ của chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta chọn tập trung vào khí biogas. Từ đó, cần nghiên cứu cấu tạo hệ thống biogas nhằm sử dụng biogas trong sản xuất điện năng.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Quang Huy đưa đến một chủ đề chuyên sâu về phương pháp mới nhằm điều khiển đối tượng có pha không cực tiểu dựa trên dữ liệu từ thực nghiệm. Với phương pháp này, Tiến sỹ áp dụng thành công phương pháp điều khiển dữ liệu FRIT cho hệ thống điều khiển tầng với các đối tượng có pha không cực tiểu.

Những nội dung nghiên cứu trình bày trong seminar đã nhận được sự quan tâm, thảo luận của các thầy cô và các em sinh viên.