Bản tin seminar tuần 12 năm 2019

Mở đầu seminar, ThS. Nguyễn Văn Điều trình bày chủ đề “Thiết kế, lắp đặt bộ phận gia nhiệt gián tiếp cho máy sấy đa năng đảo chiều gió”. Tác giả đã khái quát về thiết bị sấy đặc biệt là thiết bị sấy đối lưu; Đồng thời, chuyên đề đã đưa ra một bài toán cần giải quyết về một mô hình máy sấy cần điều khiển tự động và đưa ra được cách giải quyết cho việc điều khiển tự động nhiệt cho thiết bị sấy với một thử nghiệm là sấy thóc.

ThS. Nguyễn Văn Điều trình bày chuyên đề

Chuyên đề nhận được những góp ý về vấn đề thiết kế lò sấy với việc điều khiển được thời gian thoát của khói trong lò, thiết kế lò với khoang cấp nhiệt lớn hơn, công suất cao hơn, thiết kế hệ thống với các hệ thống tự động khác như độ ẩm trong buồng sấy….

Chủ đề thứ 2 của seminar được trình bày bởi TS. Nguyễn Thái Học có tên “Ứng dụng mạng cảm biến thông minh trong nông nghiệp chính xác”. Chuyên đề đã cho thấy một cái nhìn tổng quan về cảm biến thông minh, vài trò của cảm biến thông minh. Đặc biệt đưa ra các ứng dụng của cảm biến thông minh. Chuyên đề đã được thảo luận với các vấn đề chính như: Chế độ vận hành các thiết bị trong nhà lưới ảnh hưởng đến các thiết bị chăm sóc cây rau, hoa trong nhà lưới; Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết bị chăm sóc cây rau hoa trong nhà lưới; Những khó khăn khi khắc phục thiết bị chăm sóc cây trong nhà lưới trong điều kiện nước ta hiện nay.

TS. Nguyễn Thái Học trình bày chuyên đề

“Khai thác và sử dụng hệ điều khiển mờ” là tên chủ đề cuối cùng của TS. Ngô Trí Dương trình bày. Trong chuyên đề, tác giả đã đã nêu lên được cái nhìn tổng quan nhất về bộ điều khiển mờ, xây dựng các hệ thống mờ. Ngoài ra, tác giả còn giới thiệu về việc ứng dụng hệ điều khiển mờ.

Trong seminar còn có rất nhiều ý kiến quan tâm của các vị đại biểu và các em sinh viên đã và đang mong muốn tìm hiểu về vấn đề trong nông nghiệp công nghệ cao cũng như việc áp dụng, thiết kế các hệ thống tự động trong nông nghiệp, những mặt lợi và hạn chế về hệ thống đó. Đặc biệt là các hệ thống về ứng dụng mạng cảm biến thông minh với công nghệ 4.0 hiện nay. Seminar đã diễn ra thành công tốt đẹp.