Hệ thống không dây giám sát các thông số môi trường trong nhà trồng nấm

Các nhà khoa học thuộc Khoa Cơ – Điện và Khoa Công nghệ sinh học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp nghiên cứu, chế tạo và khảo nghiệm thành công hệ thống giám sát không dây các thông số môi trường trong nhà trồng nấm.

Các thông số được giám sát bao gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí và ánh sáng. Hệ thống được đề xuất không chỉ thu thập được các dữ liệu môi trường mà còn cho phép người dùng giám sát từ xa thông qua các thiết bị thông minh. Một mạng cảm biến không dây với 5 điểm đo được xây dựng để thu thập dữ liệu tại hiện trường.

 Nghiên cứu có kết quả đo lường khá chính xác. Phần mềm giám sát sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt tạo thuận lợi cho người sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống có giá thành thấp hơn so với các sản phẩm thương mại hiện có như các mạng cảm biến không dây Monnit hoặc Lebilium. Do đó, hệ thống có thể được ứng dụng để giám sát từ xa các thông số nhiệt độ, độ ẩm không khí và ánh sáng trong các nhà trồng nấm tại Việt Nam.

Chi tiết nghiên cứu, xin vui lòng tham khảo toàn văn bài báo tại website Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bản tiếng Anh (Vietnam Journal of Agricultural Sciences)

 

Nhà xuất bản HVNN