Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ khoa Cơ – Điện năm 2018

Năm học 2017-2018, khoa Cơ – Điện có 4 đề tài cấp Học viện do các giảng viên trẻ chủ trì thuộc các lĩnh vực chuyên môn về cơ khí và điện. Trong buổi nghiệm thu cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu và các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, thảo luận về những kết quả nghiên cứu và các đóng góp mới của đề tài, giúp hoàn thiện đề tài về mặt khoa học cũng như khả năng áp dụng thực tiễn.

Cuối cùng, trên cơ sở những ý kiến phát biểu của các thành viên trong Hội đồng và phần trả lời của các chủ nhiệm đề tài, chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã tổng kết những kết quả chính mà báo cáo đã đạt được.

      Danh sách các đề tài nghiên cứu:

1. Đề tài “Tính toán thiết kế và chế tạo một số bộ phận chính của máy dập khí nén để tạo hình chi tiết dạng tròn xoay tử phôi kim loại tấm mã số: T2018-05-43 do ThS. Nguyễn Thị Thu Trang chủ trì.

2. Đề tài Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình máy phay CNC mini 3 trục phục vụ giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học mã số T2018-05-45 do ThS. Phạm Thanh Cường chủ trì.

3. Đề tài Thiết kế, chế tạo máy trộn sấy cỡ nhỏ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi mã số: T2018-05-42 do ThS. Hoàng Xuân Anh chủ trì.

4. Đề tài Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình cảnh báo cháy nổ sử dụng IC NE555 tích hợp theo nhiệt và khói mã số: T2018-05-44 do ThS. Phạm Thị Lan Hương chủ trì.

     Trên cơ sở kết quả của đề tài, Hội đồng nhất trí đánh giá nghiệm thu 04 đề tài đạt loại Khá. Buổi nghiệm thu đề tài NCKH thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu: