Tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề tháng12/2013 khoa Cơ điện

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CƠ – ĐIỆN

                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề tháng 12/2013 khoa Cơ điện)

 

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức các Hội thảo chuyên đề, học thuật, Seminar của Khoa Cơ – Điện trong năm 2013-2014. BCN Khoa thông báo tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Khoa tháng 12 năm 2013  cụ thể như sau:

1. Tên các chuyên đề Hội thảo

Chuyên đề 1: “Quan hệ giữa từ trường và dòng điện trong máy điện quay và ứng dụng trong điều khiển động cơ điện” do Ths. Nguyễn Văn Đạt, Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện trình bày.

Chuyên đề 2: “Nghiên cứu tổng quan về IGBT và các ứng dụng” do GV. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện trình bày.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

            ·  Thời gian tổ chức: 14h ngày 23 tháng 12 năm 2013

            ·  Địa điểm: Phòng Hội thảo Khoa Cơ điện

3. Thành phần tham dự

            · Đại biểu có giấy mời.

            · Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa quan tâm tới dự.

            Vậy BCN Khoa thông báo kế hoạch trên để toàn thể các Thầy/Cô và sinh viên trong Khoa biết tham dự Hội thảo.                            

 

 

KT.TRƯỞNG KHOA

Đã ký

 

TS. Nguyễn Thanh Hải